Przemysł i technika

Węzeł ciepłowniczy – czy jest ciężki w montażu?

Ciepłownictwo to system zaopatrzenia w ciepło oparty na wykorzystaniu zasobów naturalnych, takich jak woda oraz źródeł ciepła, takich jak węgiel czy gaz. W praktyce pozwala na obniżenie kosztów energii i wykonanie tańszego ogrzewania w budynkach.

Węzeł ciepłowniczy i jego elementy składowe

Chłodnica dostarcza wodę chłodzącą do budynku i spaliny do kotła. Kocioł podgrzewa wodę, która wraca do skraplacza w wieży chłodniczej, a następnie wraca do budynku. Ponadto część ciepła z chłodni może być wykorzystana jako pośrednie źródło ciepła dla innych procesów, takich jak klimatyzacja lub nagrzewnice procesowe w budynkach.

Skraplacz usuwa nadmiar ciepła z pętli głównej i odprowadza je do strumienia procesowego, po czym zwraca je z powrotem do wymiennika ciepła lub zbiornika podziemnego przez wymiennik ciepła. Skraplacz działa również jako masa termiczna, magazynując energię w okresach, gdy zapotrzebowanie jest niskie i uwalniając ją w okresach, gdy zapotrzebowanie jest wysokie.

Czy jest ciężki w montażu?

Węzły ciepłownicze nie są ciężkie w montażu i mogą być instalowane na większości budynków. Usługę montażu znajdziesz na stronie https://zutec.com.pl/. Jednostki są zwykle przykręcane do ściany lub sufitu, a kabel zasilający i sterujący biegnie wzdłuż podłogi. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której instaluje się system ciepłowniczy w miejscu, gdzie nie ma dostępu do parteru. W takiej sytuacji potrzebne jest urządzenie montowane na ziemi, które wymaga zamocowania w betonie lub podobnym materiale, na którym można je zamocować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji