Przemysł i technika

Oczyszczalnie ścieków – dlaczego są wykorzystywane?

Oczyszczalnie ścieków służą do oczyszczania i unieszkodliwiania ścieków. Są one zaprojektowane tak, aby usunąć cząstki stałe ze ścieków i oddzielić je od odpadów płynnych. Odpady płynne, czyli ścieki, są następnie odprowadzane do rzeki lub oceanu. Odpady stałe są składowane lub spalane.

Troska o środowisko

Odpady, które pochodzą z naszych domów i firm zawierają bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy, które mogą powodować choroby u ludzi i zwierząt. Zawierają również materię organiczną, taką jak resztki jedzenia, produkty papierowe, odpady z podwórka i odchody zwierząt. Kiedy materiał ten przedostaje się do środowiska, może stanowić problem dla dzikich zwierząt, jak również dla ludzi, którzy mają z nim kontakt.

Proces oczyszczania ścieków

Najbardziej powszechnym sposobem oczyszczania ścieków jest seria kroków znanych jako oczyszczanie pierwotne, oczyszczanie wtórne (w większych obiektach) i oczyszczanie trzeciorzędowe (w mniejszych obiektach). Oczyszczanie wstępne usuwa ciała stałe z cieczy za pomocą sit i osadników (w zasadzie dużych zbiorników). Oczyszczanie wtórne polega na dodaniu środków chemicznych w celu usunięcia pozostałych cząstek w ściekach, a następnie umożliwieniu ich ponownego osadzenia przed wypuszczeniem do lokalnych dróg wodnych. Oczyszczanie trzeciorzędowe obejmuje dalsze dodawanie środków chemicznych wraz z wykorzystaniem procesów biologicznych, takich jak osad czynny, w celu usunięcia substancji rozpuszczalnych ze ścieków przed ich odprowadzeniem do lokalnych dróg wodnych.

Jeśli chcesz poznać dodatkowe szczegóły, to odwiedź witrynę: https://www.ecoinvest.info.pl/oczyszczalnie-sciekow-przydomowe-biologiczne-zamosc/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji