Biznes i usługi

Audyt logistyczny – na czym on polega?

Audyt logistyczny to proces oceny i poprawy efektywności Twoich procesów logistycznych. Jest to proces ciągły, który pomaga w optymalizacji łańcucha dostaw, poprzez redukcję kosztów, eliminację odpadów, wzrost wydajności i jakości usług.

Audyt logistyczny – audytel.pl może być przeprowadzony przez audytora, który bada działania, procesy i systemy firmy, lub przez specjalistów z wewnątrz firmy, którzy pełnią te same funkcje co audytorzy zewnętrzni, ale nie są od nich niezależni. Oba rodzaje audytów mogą być przeprowadzone oddzielnie lub razem w ramach jednego całościowego badania.

Audyt inwentaryzacyjny

Audyt zapasów obejmuje przegląd pozycji w magazynie, takich jak surowce i wyroby gotowe, w celu określenia, czy są one przechowywane prawidłowo i czy są wykorzystywane efektywnie. Audyt zapasów obejmuje określenie, które pozycje były w magazynie zbyt długo, jaki jest okres trwałości każdej pozycji i ile czasu upłynęło od ostatniej sprzedaży każdej pozycji. Informacje zebrane podczas tej części badania pozwalają na lepsze planowanie, dzięki czemu produkty mogą być uzupełniane szybciej, gdy są potrzebne klientom lub wykorzystywane bardziej efektywnie przez pracowników.

Audyt operacyjny

Audyt operacyjny ocenia, jak efektywnie pracownicy wykorzystują swój czas w ciągu dnia. Obejmuje to ocenę, ile czasu zajmuje pracownikom wykonanie pewnych zadań, takich jak załadunek ciężarówek lub rozładunek przesyłek w lokalizacjach klientów; ile razy w ciągu godziny pracownicy przerywają pracę, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji