Życie i człowiek

Spadek według polskiego prawa. Najważniejsze informacje

Prawo spadkowe ustanowione na terenie Polski jest bardzo ścisłe oraz reguluje wszystkie kwestie dotyczące tego właśnie zagadnienia. W pierwszej kolejności podział majątku ustalany jest na podstawie istniejącego testamentu. Musi on być jednak sporządzony własnoręcznie. Ponadto najlepszym rozwiązaniem jest jeśli testament został potwierdzony przez notariusza. Jeżeli jednak nie ma pozostawionego testamentu w takich sytuacjach stosowane są przepisy prawa polskiego. Zgodnie z tym odziedziczyć majątek może każda osoba, która żyje w chwili otwarcia spadku lub została mianowana do odziedziczenia mocą sporządzonego testamentu.

Prawo do dziedziczenia majątku

Prawo spadkowe określa, że osoby powołane do dziedziczenia majątku mogą zarówno przyjąć jak i odrzucić spadek. Muszą to być jednak osoby nie ubezwłasnowolnione, posiadające pełnię zdolności do czynności prawnych oraz pełnoletnie. Dzielony po kolei, między członkami rodziny jest spadek Warszawa to miasto w którym znajdziemy fachową pomoc. Najwyższe prawo dostatku ma małżonek, a także jego dzieci. Następnie powoływani są rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, a także dzieci małżonka spadkodawcy w sytuacji, kiedy rodzice już nie żyją. Popularne jest także pojęcie przyjęcie spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza, które oznacza że spadkobierca przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie długi spadkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji