Biznes i usługi

Rodzaje inwestycji długoterminowych

Inwestycje długoterminowe są jednym z ciekawszych wyborów, jakie możemy wybrać podejmując się inwestowania w interesujący nas produkt czy obiekt. W tym przypadku jednak, musimy być pewni stałości swojego kapitału na przestrzeni długiego okresu. Jeśli nasz poziom zarobku zbyt często jest nierówny, lepiej będzie postawić na inwestycję krótkoterminową.

Na co dzielą się inwestycje długoterminowe

Na poczet inwestycji długoterminowych zaliczyć można, przede wszystkim, nieruchomości – jednak wyłącznie takie, które nie są aktualnie przez inne osoby użytkowane. To jest, do zainwestowania dostępne mogą być grunty, budynki, a także lokale przeznaczone do wynajęcia – condo hotel warszawa może być przykładem luksusowego hotelu, które wystawił apartamenty na sprzedaż i inwestycję.

Kolejnym rodzajem są wartości prawne oraz niematerialne, a także długotrwałe aktywa finansowe. Do tej kategorii zalicza się wszystkie akcje, obligacje oraz pożyczki, których termin zbycia wynosi więcej, niż 12 miesięcy. Co ciekawe, w przypadku inwestycji długoterminowej w pożyczkę, która została wydana odbiorcy przez jednostkę na okres minimum jednego roku, naliczane są od nich odsetki zwiększające przychody firmy.
Inwestycje długoterminowe możliwe są do wycenienia wyłącznie raz w roku, w tak zwanym dniu bilansowym.

Toteż, jeśli mamy świadomość, iż posiadane przez nas inwestycje nie przyniosą takich korzyści, jakich od nich oczekiwaliśmy, należy pamiętać, aby dokonać jak najszybciej odpisu aktualizacyjnego. Ten z kolei może mieć miejsce na koniec danego okresu sprawozdawczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji