Biznes i usługi

Okoliczności, w których sąd wydaje zakaz kontaktów z dziećmi – jakie?

Okoliczności te zazwyczaj dotyczą obaw o bezpieczeństwo dziecka lub nadużycia zaufania przez jednego z rodziców.

Ograniczenie może być zastosowane wobec każdego

Sąd może wydać postanowienie o zakazie kontaktów dziecka z inną osobą, w tym wypadku z rodzicem („ograniczenie”). Ograniczenie może być zastosowane wobec każdego, kto ma władzę rodzicielską nad dzieckiem, jak również wobec osób niespokrewnionych z dzieckiem.

Celem nakazu ograniczenia jest ochrona dzieci przed konkretną osobą, która została uznana za winną https://adwokatczestochowa.com/kontakty-z-dziecmi skrzywdzenia lub nadużycia zaufania. Nakaz ograniczenia może odnosić się do:

  • do wszystkich form kontaktu;
  • określonych rodzajów kontaktu, takich jak kontakt fizyczny, lub pisemny;
  • określonych godzin, w których kontakt może mieć miejsce oraz gdzie i w towarzystwie jakiej osoby.

W jakich sytuacjach?

Na przykład, jeśli rodzic dopuścił się przemocy domowej wobec drugiego rodzica lub dziecka, lub jeśli wcześniej został on skazany za czyny, które rodzą prawdopodobieństwo skrzywdzenia dziecka. Wówczas sąd może nakazać, aby nie miał on kontaktu z dzieckiem przez określony czas lub na stałe.

Prawo w tym zakresie jest złożone i istnieje wiele różnych rodzajów ograniczeń, które mogą być zarządzone przez sąd. Najczęstsze typy to:

  • Ograniczenie możliwości widywania się z dzieckiem całkowite (absolutny zakaz). Jest to czasami nazywane „wykluczeniem z życia rodzinnego”.
  • Ograniczenia dotyczące miejsca i czasu kontaktu (np. nie można widywać dziecka samego).
  • Ograniczenia co do rodzaju kontaktu (na przykład tylko kontakt pod nadzorem).
  • Restrykcje dotyczące tego, kto w danym czasie jest obecny przy dziecku (np. nie wolno Ci być samemu z dzieckiem).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji