Biznes i usługi

Na czym polega dezynfekcja termiczna przeciw ASF?

Dezynfekcja termiczna jest procesem, w którym ciepło jest wykorzystywane do zabijania bakterii, wirusów i innych mikrobów. Dezynfekcja termiczna jest stosowana do kontroli ASF od początku lat 2000. Pierwszym krokiem w stwierdzeniu czy jest potrzebna dezynfekcja ASF w formie termicznej jest określenie, czy zakażone zwierzę może być bezpiecznie przetransportowane do rzeźni w celu uboju lub ugotowania. Dezynfekcja termiczna może być osiągnięta przy użyciu jednej z następujących metod:

Filtracja

Filtry są używane do usuwania cząstek z cieczy lub gazów. Ponieważ cząstki te mają tendencję do zatrzymywania mikroorganizmów, można je usunąć przepuszczając ciecz lub gaz przez filtr o porach mniejszych niż rozmiar mikroorganizmów. Najczęstszym typem filtra używanego do dezynfekcji termicznej jest filtr membranowy podgrzewany parą wodną, który wykorzystuje porowaty materiał taki jak tlenek glinu (alumina) lub tlenek tytanu (rutyl) do wychwytywania mikroorganizmów, gdy przepływa przez niego gorąca woda.

Ciśnienie

Woda pod wysokim ciśnieniem może być używana do sterylizacji materiałów. Strumienie cieczy pod wysokim ciśnieniem mogą być skuteczne w zabijaniu mikrobów na powierzchniach w szpitalach i innych placówkach medycznych, ponieważ generują wystarczającą siłę, aby wniknąć głęboko w szczeliny sprzętu i instrumentów.

Ciepło

Ciepło zabija mikroby poprzez denaturację białek i kwasów nukleinowych w ich komórkach; to znaczy zakłóca ich zdolność do prawidłowego funkcjonowania poprzez zmianę ich kształtu i struktury. Ciepło może również zabić mikroby poprzez ich wysuszenie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji