Budownictwo i nieruchomości

W jakich sytuacjach nie jest wymagane pozwolenie na budowę?

Rozpoczęcie budowy musi być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia na budowę. Od tej reguły jest jednak kilka odstępstw, o których nie każdy z nas wie. Budowa niektórych obiektów nie wymaga bowiem uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia budowy do właściwego urzędu. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę jest z reguły długa i wymaga załatwienia wielu spraw. Warto więc wiedzieć, w których sytuacjach nie jest to konieczne. Po wprowadzonych niedawno zmianach w prawie ilość niezbędnych dokumentów, jakie trzeba będzie uzyskać aby rozpocząć budowę, będzie mniejsza – ma to na celu zmniejszenie biurokracji. Zanim zdecydujemy się na budowę konkretnego obiektu, należy zawsze dowiedzieć się, jakie dokumenty i pozwolenia są niezbędne, aby budowa ta była zgodna z prawem. W przeciwnym wypadku możemy narazić się na nieprzyjemne konsekwencje prawne.

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane (między innymi) w przypadku budowy:

  • Obiektów gospodarczych, uzupełniających zabudowę gospodarską i związanych z produkcją rolną
  • Parterowych, wolno stojących budynków gospodarczych o ograniczonej powierzchni
  • Przydomowych, indywidualnych oczyszczalni ścieków
  • Altan ogrodowych i działkowych
  • Wiat na przystankach i peronach
  • Wolno stojących kabin telekomunikacyjnych
  • Boisk szkolnych, a także kortów oraz boisk służących do rekreacji
  • Niewielkich parkingów, a także zatok parkingowych
  • Tymczasowych obiektów, które nie są trwale połączone z gruntem
  • Oczek wodnych i przydomowych basenów (o ograniczonej powierzchni)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji