Życie i człowiek

Kto może pomóc w podziale majątku podczas rozwodu?

Według prawa, wraz z zawarciem związku małżeńskiego, pomiędzy osobami biorącymi ślub powstaje jedność majątkowa. Oznacza to, że od tego wydarzenia ich wszelkie posiadane dobra, zarówno te materialne, jak i niematerialne są mieniem wspólnym. Niestety podczas rozwodu ich podział może okazać się wyjątkowo trudny. Kto pomaga go dokonać?

Podział majątku – do kogo się zwrócić?

Podział majątku odbywa się głównie u notariusza i przebiega w drodze umowy zawieranej pomiędzy dwiema osobami będącymi kiedyś w związku małżeńskim. Zanim do tego dojdzie, pierwszą osobą która pomaga w równym rozdysponowaniu części składowych dobytku, a także ewentualnym jego oszacowaniu jest rzeczoznawca, czyli niezależny usługodawca, którego wkład w dopełnienie niezbędnych formalności jest nieoceniony. Zazwyczaj pracuje on na rzecz większych firm, takich jak https://www.peritia-wycena.com.pl, które zajmują się profesjonalną wyceną. W jej następstwie powstają odpowiednie szacunki, a później ugody, które są już podpisywane u notariusza i stanowią ostateczne rozwiązanie kwestii majątkowych podczas rozwodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji