Życie i człowiek

Przypadki, w których możemy starać się o odszkodowanie od szpitala

W szpitalach czasami dochodzi do rozmaitych błędów medycznych. Kończą się one śmiercią pacjenta lub poważnym uszkodzeniem jego integralności cielesnej, wywołującym ból fizyczny bądź wymagającym kosztownej rehabilitacji. W każdym takim przypadku istnieje możliwość starania się o uzyskanie zadośćuczynienia w postaci świadczenia pieniężnego o określonej wysokości. Jeśli chodzi o odszkodowania za błędy lekarskie Poznań to miasto, gdzie działa znana i ceniona kancelaria prawnicza specjalizująca się w tego typu sprawach.

Pomyłki mogą mieć różny charakter

Błąd medyczny to nic innego jak naruszenie przez lekarza obowiązujących w danym szpitalu zasad postępowania. Najczęściej dochodzi do tego w zakresie diagnostyki, gdy specjalista wadliwie zdiagnozował chorobę i w rezultacie wdrożył niewłaściwe leczenie. Nierzadko mamy również do czynienia z nieprawidłowym dawkowaniem środków farmaceutycznych, nie otoczeniem pacjenta stosowną opieką po wykonanym zabiegu operacyjnym, niepotrzebną amputacją organu wewnętrznego lub kończyny, a ponadto pozostawieniem w brzuchu ciała obcego – choćby gazy, tamponu, nożyczek chirurgicznych czy chusty. Wymienione błędy wynikają zazwyczaj z braku należytej wiedzy albo umiejętności praktycznych, zwykłego roztargnienia, ewentualnie niestaranności zawodowej. Ich skutkiem może być trwałe uszkodzenie ciała, które nie pozwala na podjęcie pracy zarobkowej i znacząco obniża jakość życia. Dodajmy, że odszkodowanie przyznawane jest na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z procesem leczenia lub rehabilitacji. Mowa głównie o wizytach u lekarzy oraz zakupie leków, artykułów opatrunkowych, akcesoriów medycznych czy implantów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji