Budownictwo i nieruchomości

Nadzór budowlany – jakie czynności wykonywane są przez inspektora budowlanego

Jedną z osób odgrywających najważniejszą rolę na każdym placu budowy jest wykwalifikowany inspektor budowlany. Uczestniczy on w procesie stawiania obiektu, służąc robotnikom dobrą radą i dbając o to, aby na bieżąco korygować wszelkie błędy. Specjalista ten jest zazwyczaj powoływany z woli samego inwestora, ale może też zostać ustanowiony odgórnie (zwłaszcza w przypadku budynków użyteczności publicznej). Usługę profesjonalnego inspektora budowlanego oferuje klientom m.in. poszczególna firma z siedzibą w Luboniu http://mast-tech.pl/inspektor-nadzoru/.

Zawód wymagający szerokich kompetencji 

Podstawowym obowiązkiem inspektora jest oczywiście nieustanne kontrolowanie przebiegu poszczególnych prac pod kątem ich zgodności z danym projektem, pozwoleniami, zasadami dotyczącymi wiedzy technicznej czy zapisami o charakterze prawnym. Fachowiec ten odpowiada również bezpośrednio za jakość stosowanych materiałów konstrukcyjnych, co gwarantuje później wysoką trwałość i stabilność obiektu. Jakby tego było mało, ma on za zadanie brać czynny udział w odbiorach technicznych wszelkich montowanych instalacji i robót wykończeniowych ulegających zakryciu. Oto pozostałe obowiązki leżące w jego gestii:

– przekazywanie wykonanych budynków do użytkowania,

– pisemne potwierdzanie prac,

– prezentowanie ekspertyz,

– eliminowanie ewentualnych wad, 

– ścisła kontrola rozliczenia finansowego budowy. 

Działania inspektora muszą zostać potwierdzone wpisem do specjalnego dziennika. Dodajmy, że specjalista ten ponosi zawsze odpowiedzialność w sytuacji, gdy odebrane przez niego roboty nie spełniają konkretnych wymogów (brany jest pod uwagę jedynie okres pełnienia przez niego funkcji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji