Budownictwo i nieruchomości

Nadzór budowlany – jakie czynności wykonywane są przez inspektora budowlanego

Jedną z osób odgrywających najważniejszą rolę na każdym placu budowy jest wykwalifikowany inspektor budowlany. Uczestniczy on w procesie stawiania obiektu, służąc robotnikom dobrą radą i dbając o to, aby na bieżąco korygować wszelkie błędy. Specjalista ten jest zazwyczaj powoływany z woli samego inwestora, ale może też zostać ustanowiony odgórnie (zwłaszcza w przypadku budynków użyteczności publicznej). Usługę profesjonalnego inspektora budowlanego oferuje klientom m.in. poszczególna firma z siedzibą w Luboniu http://mast-tech.pl/inspektor-nadzoru/.

Zawód wymagający szerokich kompetencji 

Podstawowym obowiązkiem inspektora jest oczywiście nieustanne kontrolowanie przebiegu poszczególnych prac pod kątem ich zgodności z danym projektem, pozwoleniami, zasadami dotyczącymi wiedzy technicznej czy zapisami o charakterze prawnym. Fachowiec ten odpowiada również bezpośrednio za jakość stosowanych materiałów konstrukcyjnych, co gwarantuje później wysoką trwałość i stabilność obiektu. Jakby tego było mało, ma on za zadanie brać czynny udział w odbiorach technicznych wszelkich montowanych instalacji i robót wykończeniowych ulegających zakryciu. Oto pozostałe obowiązki leżące w jego gestii:

– przekazywanie wykonanych budynków do użytkowania,

– pisemne potwierdzanie prac,

– prezentowanie ekspertyz,

– eliminowanie ewentualnych wad, 

– ścisła kontrola rozliczenia finansowego budowy. 

Działania inspektora muszą zostać potwierdzone wpisem do specjalnego dziennika. Dodajmy, że specjalista ten ponosi zawsze odpowiedzialność w sytuacji, gdy odebrane przez niego roboty nie spełniają konkretnych wymogów (brany jest pod uwagę jedynie okres pełnienia przez niego funkcji).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji