Biznes i usługi

Kto może zgłosić wniosek o upadłość konsumencką?

Pojęcie upadłości konsumenckiej brzmi poważnie. Zwykle wiąże się z trudną sytuacją finansową, która zmusza do podjęcia kroków formalnych. Posiadając długi, często nie wiemy, jak się zachować, by uratować resztę majątku. Warto wtedy korzystać z pomocy specjalistów, którzy znają obowiązujące przepisy i wykorzystują tę wiedzę. Taką pomoc i doradztwo świadczy wiele profesjonalne firm, których oferty są dostępne w internecie, na stronach takich jak np.: https://wyzerujdlugi.pl/upadlosc-konsumencka/.

Długi i co dalej?

Postępowanie upadłościowe podejmowane jest na skutek wniosku złożonego przez konsumenta lub wierzyciela. Prawo do złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości posiada wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia poniższe warunki: nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest wspólnikiem osobowej spółki handlowej. Pismo zawierające tego typu prośbę można złożyć w dowolnym czasie, ale tylko po spełnieniu omówionych kryteriów.

Istnieją również kluczowe przeciwwskazania, które uniemożliwiają ubieganie się o zastosowanie procedury. Wniosku o wszczęcie upadłości konsumenckiej nie może złożyć: spółka, ani wspólnik spółki osobowej, w tym spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej. Takiego prawa nie ma też fundacja ani stowarzyszenie. O złożenie wniosku nie mogą również ubiegać się małżeństwa (ale nie dotyczy to każdego z małżonków osobno – w przypadku spełnienia kryteriów podanych powyżej). Przepisy nie uwzględniają również osób prowadzących działalność gospodarczą, nawet niezarejestrowaną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji